Szczypce DARTS AB SPLIT RING PLIER-Long

H117-201
45,01 zł

Ilość

Uniwersalne multifunkcyjne szczypce dla wêdkarzy. Czubek do kó³eczek ³¹cznikowych, przecinak, element do zagniatania tulejek… dodatkowo gumowy uchwyt, który sprawia, ¿e szczypce pewnie le¿¹ w d³oni.