Szczypce DARTS AB SPLIT RING PLIER-Heavy

H117-200
45,01 zł

Ilość

Wzmacniane szczypce przeznaczone do ciê¿szej pracy.

Czubek do du¿ych kó³ek ³¹cznikowych, przecinak do linki stalowej i zacisk do tulejek.